Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau trong excel như thế nào? Làm thế nào để tổng hợp dữ liệu từ nhiều file khác nhau?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người muốn biết để tổng hợp dữ liệu trong excel. Trong một file excel có nhiều sheet khác nhau, mỗi sheet được phân chia theo từng tuần, tháng, quý,… Và mỗi sheet có những dữ liệu gần như là giống nhau chỉ khác về số liệu, doanh thu. Mỗi khi đến cuối tuần hay theo tháng cần tổng hợp lại để trinh sếp hay xem tình hình kinh doanh của cửa hàng. Mỗi tuần hay mỗi tháng ở các sheet khác nhau, cần phải tổng hợp lại để xem, nhưng lại chưa biết cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau như thế nào?

 

Để giải đáp được câu hỏi đó, cùng thực hiện cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau nhé:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau bằng Consolidate

Bước 1: Chọn một vị trí mới để gộp dữ liệu. Có thể chọn ở một trong các sheet cần tổng hợp hoặc có thể tạo một sheet riêng nếu như dữ liệu lớn.

Bước 2: Chọn Data, click chọn Consolidate.

Hộp thoại Consolidate hiện ra

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau

Bước 3: Tại ô Function, chọn các chức năng phù hợp với yêu cầu phù hợp

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau

Các chức năng của Consolidate:

 • Sum: Tính tổng
 • Average: Tính trung bình
 • Count: Đếm tất cả
 • Max: Lấy giá trị lớn nhất
 • Min: Lấy giá trị nhỏ nhất
 • Product: Tính tich
 • Count Number: Chỉ đểm những cột có giá trị là số
 • StdDev: Ước tính độ lệch chuẩn của mẫu
 • StdDevp: Ước tính độ lệch chuẩn của toàn bộ tập hợp
 • Var: Tính phương sai trên mẫu
 • Varp: Tính phương sai trên toàn bộ tập hợp

Như vậy chúng ta tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau nên dùng Sum

Mẫu file quản lý doanh thu bằng Excel: Download

Trong phần Reference, chọn vùng dữ liệu cần tính tổng. Sau khi chọn song, click Add.

Tỏng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau

Các phần khác nếu muốn tính, cũng làm tương tự.

Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành.

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau

Sau khi nhấn Ok, có thể nhìn thấy kết quả, như vậy đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau rồi.

Lưu ý: Vùng dữ liệu gộp phải thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Không có cột hay hàng trống
 • Các vùng dữ liệu phải có bố cục tương tự nhau

Như vậy các bạn đã biết cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau rồi, đơn giản phải không ạ.

Để cập nhật cũng như học được nhiều kiến thức về excel các bạn cùng tham gia vào CLB Excel . Word . Powerpoint