Click để Kết bạn với Mr. Trường (Chuyên gia Excel) trên Facebook

1. Link Download bài tập Excel nâng cao – kết hợp hàm if match index vlookup và hlookup trong excel

Like để download bài tập kết hợp hàm nâng cao trong excel

– Link download số 1

Link bài tập hàm vlookup nâng cao số 2

2. Video bài giải kết hợp hàm excel nâng cao

Đang được cập nhật, bạn cố chờ thêm chút nhé 🙂

he thong bai tap excel

PHẦN MỀM KHO BÁN HÀNG WPRO 2.0 - ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

X