Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

phan-mem-ke-toan-excel-mien-phi File kế toán excel theo quyết định 15

File kế toán excel theo quyết định 15

File kế toán excel theo quyết định 15 đã được tạo sẵn công thức cùng với việc chứa cả một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bạn sẽ thấy được dữ liệu thể hiện giữa các sổ như thế nào.

Đây là file mẫu nên số lượng nghiệp vụ không nhiều, tuy nhiên cũng đảm bảo có được những nghiệp vụ tối thiếu như: có hạch toán chi phí, doanh thu, tính lương, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh. Đặc biệt với file này các bạn cũng sẽ dễ dàng hình dung được dữ liệu được chuyển sang báo cáo tài chính như thế nào (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối số phát sinh,…)

Đối với từng loại hình doanh nghiệp, qui mô, ngành nghề hoạt động và một số yếu tố khác, chúng ta sẽ thêm hoặc bớt các sổ sách, mẫu chứng từ cần thiết cho file kế toán excel tại doanh nghiệp chúng ta đang làm kế toán.

Tuy nhiên, có những phần chúng ta không thể thiếu được ví dụ:

– Sheet nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Phần này được đánh giá là phần quan trọng nhất của file kế toán Excel, tại đó ghi nhận tất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trừ các nghiệp vụ có đơn vị tính không phải tiền tệ (hàng tồn kho, tính khấu hao, tính lương,…). Tuy rằng các nghiệp vụ đặc biệt kia cuối cùng cũng sẽ được thể hiện trên sổ Phát sinh này bằng một dòng nghiệp vụ với giá trị là tổng lương hay tổng giá trị khấu hao của tháng,…

– Sổ NKC

– Sổ Chi tiết

– Sổ Cái

– Sổ quĩ tiền mặt

– Báo cáo tài chính: BCĐ KT, BC KQKD, LCTT, TM BCTC

– Phiếu Thu – Chi

– Danh mục: Hệ thống tài khoản, danh mục nhân viên, …

– …

 

Để download file kế toán excel các bạn click vào link sau:

[sociallocker]File kế toán excel theo quyết định 15[/sociallocker]

 

Có thể bạn quan tâm:

1. Giáo Trình kế toán Excel

2. Đăng ký học Kế toán Excel một cách cơ bản – có hệ thống

3. Kỹ năng viết CV xin việc