Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm Betadist trong excel dùng để tính mật độ phân phối tích lũy xác suất tích lũy beta. Cú pháp hàm =Betadist(x, alpha, beta, [A], [B]). Trong đó X là giá trị nằm giữa A và B, A: Một tham biến của phân phối,….

ĐỊNH NGHĨA HÀM BETADIST

Trả về giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

Phân bố beta thường được dùng để nghiên cứu sự biến thiên theo tỷ lệ phần trăm của một số thứ qua các mẫu, chẳng hạn như thời gian trong ngày mà người ta dành để xem ti vi.

CÚ PHÁP

=BETADIST(x, alpha, beta, [A], [B]).

Trong đó:

  • X : Giá trị giữa A và B dùng để định trị hàm.
  • Alpha: Một tham biến của phân phối.
  • Beta: Một tham biến của phân phối.
  • A : Tùy chọn. Cận dưới của khoảng x.
  • B: Tùy chọn. Cận trên của khoảng x.

CHÚ THÍCH

  • Hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu x < A, x > B, hoặc A = B.
  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0.
  • Nếu bạn bỏ qua các giá trị A và B, hàm BETADIST sẽ sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa, để A = 0 và B = 1.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM BETADIST

Ví dụ: Cho bảng tính sau đây, tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta, áp dụng công thức BETADIST.

Dựa trên các thành phần có sẵn trong bảng, chúng ta áp dụng công thức hàm

=BETADIST(6,9,12,5,8)

hàm betadist

Kết quả của hàm trả về là 0,190548872

hàm betadist

Áp dụng công thức, bạn đã tính được mật độ phân phối xác suất tích lũy Beta.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo về nhóm hàm xác suất trong excel tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

Để hiểu rõ hơn về thao tác, bạn xem video tại kênh của Webkynang trên youtube. Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên Subscribe cho Webkynang nhé. Thanks (^_^)!

cach-truong-kiem-80-tr-ngay