Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm LOGINV trả về nghịch đảo của hàm phân phối lô-ga-rít chuẩn tích lũy của x. Cú pháp hàm =LOGINV( probability, mean, standard_dev)….

ĐỊNH NGHĨA HÀM LOGINV

Trả về nghịch đảo của hàm phân phối lô-ga-rit chuẩn lũy tích của x

CÚ PHÁP HÀM

=LOGINV( probability, mean, standard_dev)

Trong đó: 

  • Probability: Xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.
  • Mean: Trung bình của In(x)
  • Standard_dev: Độ lệch chuẩn của In(x).

Tất cả các tham số trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau đây, tính giá trị nghịch đảo của hàm phân phối lô-ga-rit chuẩn lũy tích X.

Lời giải:

Dựa vào số liệu thực tế có sẵn trong bảng với các tham số:

  • Probability: Xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn là 0.05469675
  • Mean: Trung bình của In(x) là 3.5
  • Standard_dev: Độ lệch chuẩn của In(x) là 1.5

+ Áp dụng công thức hàm Loginv để tính, nhập công thức hàm tại ô C8

hàm loginv

+ Kết quả hàm trả về là C8 là 3.

hàm loginv

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm Loginv trong excel rồi đó. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, LOGINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • LOGINV trả về giá trị lỗi #NUM!, Nếu probability <= 0 hoặc probability >= 1.
  • Nếu standard_dev <= 0, LOGINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập. Bạn có thể tham khảo thêm về nhóm hàm xác suất:

NHÓM HÀM XÁC SUẤT THỐNG KÊ:

BETADIST Giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BETAINV Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BINOMDIST Xác suất của những lần thử thành công của phân phối nhị phân.
CHIDIST Xác suất bên phải của phân phối bình phương.
CHIINV Nghịch đảo của xác xuất một phía của phân phối bình phương.
CHITEST Giá trị của xác xuất từ phân phối chi-squared và số bậc tự do tương ứng.
CRITBINOM Giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn.
EXPONDIST Phân phối mũ
FDIST Phân phối xác suát F
FINV Nghich đảo của phân phối xác suất F

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay