Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm FDIST là hàm trả về phân bố xác suất (mức đa dạng) F (bên phải) cho hai tập dữ liệu. Là một trong những phân bố quan trọng trong xác suất thống kê. Cú pháp FDIST( x, deg_freedom1, deg_freedom2),…

ĐỊNH NGHĨA HÀM FDIST

Hàm FDIST là hàm trả về phân bố xác suất (mức đa dạng) F (bên phải) cho hai tập dữ liệu. Bạn có thể dùng hàm này để xác định hai tập dữ liệu có mức đa dạng khác nhau hay không.

CÚ PHÁP HÀM

= FDIST(x, deg_freedom1, deg_freedom2)

Trong đó

  • X: Giá trị để đánh giá hàm (bắt buộc)
  • Deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số (bắt buộc)
  • Deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số (bắt buộc)

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM FDIST

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, FDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • FDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu x là số âm.
  • Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
  • FDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu deg_freedom1 < 1 hoặc deg_freedom1 ≥ 10^10.
  • Nếu deg_freedom2 < 1 hoặc deg_freedom2 ≥ 10^10, hàm FDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Hàm FDIST được tính toán như là FDIST=P( F>x ), trong đó F là biến ngẫu nhiên có phân bố F với bậc tự do deg_freedom1 và deg_freedom2.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu, Tính toán phân bố xác suất F cho hai tập dữ liệu.

Lời giải:

Dựa vào số liệu có sẵn cụ thể trong bảng, áp dụng công thức hàm để tính giá trị phân phối xác suất F.

+ Nhập công thức tại ô D8

hàm fdist

+ Kết quả hàm trả về tại ô D8 là 0.009732979.

hàm fdist

Như vậy bạn đã biêt cách sử dụng hàm Fdist trong excel rồi. Hy vọng bài viết trên có thể giúp ích trong việc học tập và công việc của bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm về nhóm hàm xác suất trong excel tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

cach-truong-kiem-80-tr-ngay