Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm Lognormdist trong excel trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích của X, thuộc nhóm hàm xác suất thống kê. Qua bài viết này chúng ta sẽ biết, dùng hàm này để phân tích những dữ liệu đã được biến đổi theo lô-ga-rit.

ĐỊNH NGHĨA HÀM LOGNORMDIST

Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích của x.

CÚ PHÁP HÀM

=LOGNORMDIST(x, mean, standard_dev)

Trong đó:

  • X: Giá trị để đánh giá hàm
  • Mean: Trung bình của In(x)
  • Standard_dev: Độ lệch chuẩn của In(x)

Tất cả tham số trên đều bắt buộc phải có

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Dựa vào bảng số liệu sau, tính phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích của x.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu thực tế có sẵn trong bảng, áp dụng công thức hàm lognormdist.

+ Nhập công thức tại ô D8

hàm lognormdist

+ Kết quả hàm trả về tại ô D8 là 0.05469675

hàm lognormdist

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm lognormdist trong excel rồi đó. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG:

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, thì hàm LOGNORMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • LOGNORMDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu x ≤ 0 hoặc nếu Độ lệch chuẩn ≤ 0.
  • Phương trình của phân bố lô-ga-rít chuẩn lũy tích là:

hàm lognormdist

Nếu như trong quá trình thực hiện bạn không hiểu, đừng quên comment dưới bài viết nhé. Ngoài ra bạn muốn bổ sung thêm kiến thức về nhóm hàm xác suất thống kê, có thể đăng ký ngay lớp excel online 1 thầy 1 trò.

NHÓM HÀM XÁC SUẤT THỐNG KÊ:

BETADIST Giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BETAINV Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BINOMDIST Xác suất của những lần thử thành công của phân phối nhị phân.
CHIDIST Xác suất bên phải của phân phối bình phương.
CHIINV Nghịch đảo của xác xuất một phía của phân phối bình phương.
CHITEST Giá trị của xác xuất từ phân phối chi-squared và số bậc tự do tương ứng.
CRITBINOM Giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn.
EXPONDIST Phân phối mũ
FDIST Phân phối xác suát F
FINV  Nghich đảo của phân phối xác suất F