Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm IF kết hợp hàm MID trong excel 2003, 2007 và các phiên bản trở về sau gồm: Excel 2010, 2013 đều không có gì khác biệt cả. Mấu chốt ở đây là việc vận dụng hàm MID để lấy giá trị làm điều kiện cho hàm IF.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM IF KẾT HỢP HÀM MID

Cùng nhau theo dõi ví dụ dưới đây để biết cách sử dụng hàm bạn nhé !

MỘT SỐ VÍ DỤ

Ví dụ sau đây: Sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng khi kết hợp 2 hàm:

ket hop ham if va ham mid, Hàm IF kết hợp hàm MID

Bảng trên là Bảng kê / Sổ theo dõi tình hình cho thuê băng đĩa tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Một ngày có thể phát sinh nhiều lần cho thuê băng đĩa với nhiều thể loại và mức giá khác nhau.

Có thể bạn quan tâm: 8 cách kết hợp phổ biến của hàm IF với các hàm khác: left, right, if…

Do đó cần có một bảng theo dõi mức giá cho từng thể loại. Và khi bán một loại đĩa nào đó chúng ta phải thiết kế bảng kê làm để khi nhập các thông tin liên quan đến chiếc đĩa đó. Thì giá của đĩa sẽ tự động lấy từ Bảng giá ra để tính tiền cho thuê chiếc đĩa đó.

CÁCH LÀM:

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trong phần bảng kê/ sổ theo dõi có cột mã khách hàng trong gồm 3 ký tự:

– Ký tự đầu tiên: thể hiện loại đĩa theo như Bảng giá phía dưới, ví dụ: C = Cải Lương,…

– Tiếp theo ký tự thứ 2: chỉ có 2 trường hợp là B hoặc L tương ứng là phim bộ hoặc phim lẻ.

– Ký tự cuối cùng: tương ứng với băng Gốc (1) hoặc băng Sao (2)

LẤY DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO

  • Nguồn để lấy thông tin về giá cho thuê băng đĩa là “Bảng Giá”
  • Căn cứ để biết giá là “Mã” của băng đĩa khi chúng ta cho thuê

Và một trong các thành tố đó là Loại phim Lẻ hoặc Bộ.

Trong Bảng kê/ Sổ có chỉ tiêu về Loại phim, chúng ta cần phải điền vào đó mỗi lượt cho thuê: Phim Bộ hay Phim Lẻ.

Vậy làm thế nào để lấy được Loại phim ở đây,  dùng hàm gì để biết được đĩa phim cho thuê là Bộ hay Lẻ.

HÀM CẦN DÙNG

  • Chúng ta chỉ có 2 loại: 01 là Phim bộ, 02 là Phim Lẻ.
  • Để biết được đĩa phim cho thuê là Lẻ hay Bộ ta căn cứ vào ký tự thứ 2 (ký tự ở giữa).

Chúng ta sẽ lập luận như sau (sau đó việc kết hợp hàm sẽ rất dễ dàng):

Nếu Ký tự ở giữa của “Mã” là B thì giá trị trả về là Phim Bộ nếu không phải thì giá trị trả về là Phim Lẻ

Cú pháp hàm IF : Cấu trúc hàm theo kiểu diễn giải:

= IF (Ký tự ở giữa của mã hàng = “B”, “Phim Bộ”, Phim Lẻ)

Vấn đề mấu chốt là ở đây: Làm thế nào để tách ra được ký tự giữa của “Mã”

Hàm Mid sẽ giải quyết nhiệm vụ này

Cú pháp hàm MID:

= Mid (Mã , Số thứ tự của Ký tự đầu tiên cần tách, Số ký tự cần tách)

Trong ví dụ trên là tìm ra chữ B hoặc L trong Mã, thì chúng ta sẽ vận dụng hàm Mid như sau:

= Mid (Mã, 2, 1)

Phân tích cách sử dụng hàm MID:

  •  Mã     : Đây là mã từng lần cho thuê đĩa gồm có 3 ký tự. Trong đó ký tự thứ 2 sẽ quyết định là Phim bộ hay Phim lẻ
  •  2         : Số thứ tự của ký tự đầu tiên cần tách. Trong trường hợp này thì đó chính là số thứ tự của Chữ “B” trong phần Mã tính từ bên trái sang
  •  1          : Số ký tự cần tách, trong ví dụ của chúng ta thì chỉ cần tách chữ “B”, khi đó số ký tự cần tách là 1

KẾT HỢP 2 HÀM

Sau khi đã biết cách sử dụng riêng lẻ hàm IF và MID. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem hai hàm này kết hợp với nhau như thế nào nhé:

= IF (Mid (Mã, 2, 1)  = “B”, “Phim Bộ”, “Phim Lẻ”)

Lưu ý: Tại sao phải viết “” trong hàm Excel vui lòng đọc thêm bài viết ở trong website: Excel.webkynang.vn 

Trong đó: Mã sẽ được thay bằng địa chỉ ô của các giá trị có trong cột Mã.

THAM KHẢO THÊM:

  • LEFT – Hàm tách ký tự từ trái sang phải
  • RIGHT – Hàm tách ký tự từ phải sang trái

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay