Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm NORMINV  trong excel trả về nghịch đảo phân phối tích lũy chuẩn. Là một hàm được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất. Cú pháp =NORMINV(probability, mean. Standard_dev)….

ĐỊNH NGHĨA HÀM NORMINV

Trả về nghịch đảo phân phối tích lũy chuẩn với  độ lệch chuẩn và giá trị trung bình cộng đã xác định.

CÚ PHÁP HÀM

=NORMINV(probability,mean,standard_dev)

Trong đó:

 • Probability: Một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn
 • Mean: Giá trị trung bình số học của phân phối
 • Standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối

Tất cả các giá trị đều bắt buộc phải có

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, NORMINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • NORMINV trả về giá trị lỗi #NUM! , nếu probability <= 0 hoặc xác suất >= 1.
 • Nếu mean = 0 và standard_dev = 1, thì NORMINV dùng phân bố chuẩn hóa (xem NORMSINV).
 • NORMINV trả về giá trị lỗi #NUM! , nếu standard_dev ≤ 0,
 • Với một giá trị xác suất đã cho, hàm NORMINV tìm kiếm giá trị x sao cho NORMDIST(x, mean, standard_dev, TRUE) = probability. Vì vậy, độ chính xác của hàm NORMINV phụ thuộc vào độ chính xác của hàm NORMDIST.
 • Hàm NORMINV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

CÁCH SỬ DỤNG

Để biết cách sử dụng hàm, chúng ta cùng thực hành theo ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Tính giá trị nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn qua bảng tính sau đây.

Lời giải:

Dựa vào bảng tính cùng với thông số có sẵn như:

 • Probability – Một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn là 0,034679
 • Mean – Giá trị trung bình số học của phân phối là 45
 • Standard_dev – Độ lệch chuẩn của phân phối là 1,5

Áp dụng công thức hàm để tính giá trị nghịch đảo phân phối tích lũy chuẩn.

+ Nhập công thức tại ô D8

hàm norminv

+ Kết quả trả về tại ô là 42,275887901

hàm norminv

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm NORMINV để tính giá trị nghịch đảo phân phối tích lũy trong excel rồi. Trong quá trình sử dụng, cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, NORMINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • NORMINV trả về giá trị lỗi #NUM! , nếu probability <= 0 hoặc xác suất >= 1.
 • Nếu mean = 0 và standard_dev = 1, thì NORMINV dùng phân bố chuẩn hóa (xem NORMSINV).
 • NORMINV trả về giá trị lỗi #NUM! , nếu standard_dev ≤ 0,
 • Với một giá trị xác suất đã cho, hàm NORMINV tìm kiếm giá trị x sao cho NORMDIST(x, mean, standard_dev, TRUE) = probability. Vì vậy, độ chính xác của hàm NORMINV phụ thuộc vào độ chính xác của hàm NORMDIST.
 • Hàm NORMINV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Bạn muốn tính giá trị phân phối tích lũy chuần, sử dụng hàm NORMDIST

Ngoài ra bạn muốn nâng cao kiến thức nghiệp vụ về excel có thể tham khảo khóa học excel online 1 thầy 1 trò.

Tham khảo nhóm hàm xác suất trong excel tại: https://excel.webkynang.vn/ham/