Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm OR là hàm lý luận trong excel. Theo đó sẽ kiểm tra một trong các điều kiện thỏa mãn thì kết quả trả về TRUE.

Tương tự như hàm AND, hàm này thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác thay vì được dùng độc lập. Tiêu biểu như hàm IF, VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNTIF,…

Xem thêm: 

Bạn đừng khinh thường hàm này nhé, mặc dù nó đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu dụng đó.

Bài viết dưới đây của ad sẽ giúp bạn hiểu một cách cơ bản và sâu về hắn

ĐỊNH NGHĨA HÀM OR

Là hàm dùng để xác định trong các điều kiện cho trước có điều kiện nào được thỏa mãn không.

Nếu có ít nhất một điều kiện thỏa mãn thì hàm sẽ trả về giá trị TRUE, ngược lại sẽ trả về FALSE.

MỤC ĐÍCH

Kiểm tra một hay nhiều trong các điều kiện hoặc logic thỏa mãn hay không

KẾT QUẢ

Chỉ cần tối thiểu một điều kiện thỏa mãn trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE

CÚ PHÁP 

 

= Or (logical 1, logical 2, logical 3, …)

Giải thích:

Nếu 1 trong các điều kiện đúng (thỏa mãn) hàm sẽ trả về giá trị là TRUE (đúng/ thỏa mãn) và ngược lại trả  về FALSE.

Logical 1, 2, 3,…: Thường là các phép so sánh.

Ví dụ như: A > B, A = B, A <=B,…

Khi so sánh 2 giá trị với nhau, ta thường dùng toán tử: >, <, <>, =, >=, <=

Kết quả của việc so sánh này là trả về 1 trong 2 giá trị sau:

TRUE: Nếu phép so sánh là đúng

FALSE: Nếu phép so sánh là sai

VÍ DỤ

ham or trong excel cú pháp hàm or

 

Như trong ví dụ trong hình trên:

– Cột D:

Ta so sánh 2 giá trị a (cột A) và b (cột B) bằng toán tử >

Copy công thức cho các ô còn lại của cột D -> Giá trị trả về là TRUE hoặc FALSE cho từng cặp so sánh

– Cột E:

Tương tự cột D về việc so sánh, như giá trị so sánh là b và c

– Cột F:

Ta sử dụng OR để xác định xem trong 2 phép so sánh ở cột D và E có phép so sánh nào trả về giá trị đúng không.

Kết quả ta thu được:

– 2 cặp so sánh đầu tiên: trả về giá trị FALSE (không thỏa mãn) là do cả 2 cặp so sánh đều không thỏa mãn

– 2 cặp so sánh tiếp theo: trả về giá trị TRUE (thỏa mãn) là do 1 trong cặp so sánh thỏa mãn nên sẽ trả về giá trị TRUE

– Còn Cặp cuối cùng: trả về giá trị TRUE – đương nhiên rồi vì cả 2 cặp đều TRUE.

HÀM OR THƯỜNG ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI HÀM NÀO TRONG EXCEL

Hàm logic OR thường được kết hợp với:

– Hàm IF: Click xem ví dụ

– VLOOKUP

– Thậm chí là cả hàm AND

– Còn hàm nào nữa ????

Bạn hãy gửi email về cho ad để đóng góp ý kiến. Sau đó ad sẽ bổ sung những ý kiến hay vào bài viết để nhiều bạn khác cùng biết nhé. Hòm mail: webkynang.vn@gmail.com

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của ad.

 

Để luôn cập nhật kiến thức về Excel – Bạn nên đăng ký nhận bài viết mới qua email nhé:

Click để đăng ký

Lưu ý: Sau khi đăng ký, bạn hãy vào email vừa đăng ký để xác nhận đăng ký (Có thể thư kích hoạt bị rơi vào hòm thư spam – bạn hãy vào hòm thư spam để kiểm tra nhé)

cach-truong-kiem-80-tr-ngay