Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm weekday trong excel trả về thứ mấy trong tuần, thứ phải là một số nguyên. Làm thế nào để biết một ngày cụ thể là thứ mấy trong tuần mà không phải xem lịch?

Ngày 02 tháng 04 năm 2005 là thứ mấy trong tuần. Vắt não suy nghĩ, chăm chỉ mò lịch để xem, ôi những 14 năm về trước tìm đến bao giờ?

Có cách nào để tìm kiếm không, chứ không mò đến bao giờ mới thấy?

Bạn đừng lo đã có cách giải quyết đó rồi!

Hàm weekday trong excel sẽ giúp bạn ^^.

Các hàm ngày tháng phổ biến:

 • Day
 • Month
 • Year
 • Date
 • Networkday

Danh sách hàm đầy đủ: Click xem

cach dung ham weekday trong excel

1. Định nghĩa hàm weekday

Hàm weekday là hàm trả về kết quả các thứ trong tuần. Thứ được trả về là một số nguyên tương ứng với một ngày ( ví dụ thứ hai =2,…).

 

Cách tính số ngày trong excel

 

2. Cú pháp

= WEEKDAY( Serial_number, [return_type])

 •  Serial_number: là một ngày cụ thể (ví dụ: 02/04/2005) và là ngày cần kiểm tra thứ.
 •  Return_type: là một số xác định, kiểu giá trị trả về thứ trong tuần.

ham weekday trong excel hàm weekday

Một số kiểu return_type hay dùng

 • Return_type = 1 hoặc trống. Nghĩa là chủ nhật có giá trị bằng 1, liên tiếp thứ 2 có giá trị là 2,… thứ bảy có giá trị là 7.
 • Return _ type = 2: Nghĩa là thứ hai có giá trị bằng 1, liên tiếp đến chủ nhật có giá trị là 7.
 • Return _ type = 3: Nghĩa là thứ 3 có giá trị bằng 1, chủ nhật có giá trị là 6, thứ hai có giá trị bằng 0.

3. Cách sử dụng hàm weekday trong excel.

Trên thực tế, Weekday đứng 1 mình thì cũng không có nhiều tác dụng lắm.

Ta cần phải kết hợp cùng với các hàm khác hoặc công cụ khác trong excel thì mới thấy cái hay của hàm này.

Ví dụ để xác định xem những ngày nào là ngày chủ nhật.

Bạn hãy nhìn hình sau:

cach van dung ham weekday de xac dinh thu trong tuan hàm weekday

 

Đây là 1 ứng dụng rất hữu ích cho người làm nhân sự.

Để chấm công ta cần biết là ngày ta đang chấm công là thứ mấy trong tuần hay là chủ nhật, thứ 7.

Với hàm weekday bạn dễ dàng tìm được thứ trong tuần.

Ở hình trên, Trường thêm 1 dòng “thứ trong tuần” ngay dưới dòng ngày tháng. Rồi dùng hàm Weekday với return type là 1.

Đồng nghĩa với, kết quả hàm Weekday:

 • Trả về 1: Chủ nhật
 • 2: Thứ 2
 • 3: Thứ 3
 • 7: Thứ 7

ÁP DỤNG CÙNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN – XEM THÊM

Nâng cao hơn bạn dùng với định dạng có điều kiện để bôi màu tự động các cột là chủ nhật.

Khi đó bạn sẽ kiểm soát được việc chấm công nhầm ngày.

Trên đây là 1 số chia sẻ về hàm Weekday, nếu có thắc mắc nào bạn liên hệ với Trường nhé.

 • Email: webkynang.vn@gmail.com
 • Hotline: 038 997 8430

Xin cảm ơn,

Trườngpx – Chuyên gia về File excel, phần mềm excel doanh nghiệp và Đào tạo Excel inhouse