Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm ZTEST trong excel trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z, nằm trong nhóm hàm xác suất. Cú pháp =ZTEST(array, x, [sigma])….. Trong đó array là mảng hay khoảng dữ liệu để kiểm tra….

Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm, cùng nhau tìm hiểu nhé !

ĐỊNH NGHĨA HÀM ZTEST

Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z

CÚ PHÁP

=ZTEST(array, x, [sigma])

Trong đó:

  • Array: Mảng hay khoảng dữ liệu để kiểm tra x (bắt buộc phải có)
  • X: Giá trị để kiểm tra (bắt buộc phải có)
  • Sigma: Độ lệch chuẩn tổng thể (đã biết). Nếu bỏ qua, độ lệch chuẩn mẫu sẽ được dùng (tùy chọn có thể có hoặc không).

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Nếu array trống thì ZTEST trả về giá trị lỗi #N/A.
  • ZTEST được tính toán như sau khi không bỏ qua sigma:

hàm ztest

  • hoặc khi bỏ qua sigma:

  • Trong đó x là trung bình cộng mẫu AVERAGE(array); s là độ lệch chuẩn mẫu STDEV(array); và n là số quan sát trong mẫu COUNT(array).
  • ZTEST cho biết xác suất trung độ mẫu sẽ lớn hơn giá trị quan sát được AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0. Từ đối xứng của phân bố Chuẩn hóa, nếu AVERAGE(array) < μ0, hàm ZTEST sẽ trả về giá trị lớn hơn 0,5.
  • Có thể dùng công thức Excel sau đây để tính toán xác suất hai phía rằng trung độ mẫu sẽ xa μ0 (theo bất kỳ hướng nào) hơn AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0:
  • =2 * MIN(ZTEST(array,μ0,sigma), 1 – ZTEST(array,μ0,sigma)).

CÁCH SỬ DỤNG HÀM TTEST TRONG EXCEL: CLICK XEM

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng tính sau đây, tính giá trị trị xác suất một phía của kiểm tra Z.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn, áp dụng công thức hàm để tính giá trị xác suất một phía của kiểm tra Z.

+ Nhập công thức tại ô D7

hàm ztest

+ Kết quả trả về tại ô D7 là 0.984292472

hàm ztest

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm ZTEST để tính giá trị xác suất một phía của kiểm tra Z trên excel rồi.

Ngoài ra đơn vị bạn muốn nâng cao trình độ excel cho nhân sự, có thể tham khảo khóa Đào tạo excel cho doanh nghiệp.

Tham khảo thêm nhóm hàm xác suất (click vào ảnh)

hàm ztest

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay