Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Làm tròn số thập phân trong excel

Làm tròn số thập phân trong excel. Hầu như việc tính toán đều làm trên bảng tính excel, tính toán đơn giản và nhanh gọn. Trong tính toán , không chỉ có số nguyên mà còn có cả số thập phân nữa. Tùy vào công việc tính toán để làm tròn số thập phân trong excel, lấy 2;3;… chữ số sau dấu phẩy

Vậy làm thế nào để làm tròn số thập phân trong excel?

Có một số cách làm tròn số thập phân trong excel như sau:

1. Định dạng số – Làm tròn số thập phân trong excel

Có thể chỉnh sửa sau dấu phẩy sẽ lấy bao nhiêu chữ số tại phần Number trên thanh công cụ. Chỉnh sửa, làm tròn số thập phân lên xuống tại đây, định dạng ở Number.

Làm tròn số thâp phân trong excel

+ Nếu bạn muốn làm tròn số thập phân giảm: Chọn số làm tròn -> Mũi tên sang trái

+ Nếu muốn làm tròn số thập phân tăng: Chọn số làm tròn -> Mũi tên sang phải.

Là tròn số thập phân trong excel

Cách nay chỉ áp dụng được với bảng tính toán số ít, tùy ý chỉnh sửa. Còn đối với các bảng tính dài thì không thể áp dụng được. Cần phải sử dụng cách khác, nhanh hơn và phù hợp với bảng tính.

2. Hàm roundup – rounddown trong excel/ Hàm làm tròn số thập phân  tăng, giảm trong excel.

Hàm roundup – rounddown trong excel giúp bạn làm tròn số lên hoặc làm tròn số xuống trong excel. Ad đã có bài viết về hàm round – hàm làm tròn số trong excel với qui tắc làm tròn lên hoặc xuống tùy theo giá trị thực tế sau dấu phẩy. Hôm nay ad sẽ trao đổi về 2 hàm còn lại của nhóm hàm làm tròn đó là:

– Hàm roundup

– Hàm rounddown

 

  • Hàm round up – làm tròn lên trong excel

Cú pháp hàm roundup:

= Roundup (Number, num_digits)

Number: Số muốn làm tròn

Num_digits: Số lượng chữ số sau dấu phẩy muốn làm tròn lên

  • Hàm rounddown – làm tròn xuống trong excel

Cú pháp hàm rounddown:

= Rounddown (Number, num_digits)

Number: Số muốn làm tròn

Num_digits: Số lượng chữ số sau dấu phẩy muốn làm tròn xuồng

3. Ví dụ minh họa hàm roundup, rounddown

Làm tròn số thập phân trong excel

 

Cột D ta dùng hàm roundup để làm tròn lên cho tất cả các số thuộc cột B và Ad làm tròn lên 1 chữ số sau dấu phẩy. Do đó công thức là:

D4 = Roundup (B4,1) = 1.2

Tương tự, copy công thức xuống cho các ô còn lại trong cột D, ta vẫn thu được kết quả là 1.2 bất chấp việc chữ số thứ 2 sau dấu phẩy là 2, 5 và 9.

Cột E ta dùng hàm rounddown để làm tròn xuống 1 chữ số sau dấu phẩy. Do đó kết quả thu được đều là 1.1

4. Làm tròn số thập phân trong excel – Hàm ROUND

Cú pháp hàm ROUND

=ROUND (Number, num_digits)

+ Number: Số cần làm tròn

+ Num_digist: Số lượng chữ số sau dấu phẩy cần lấy.

Làm tròn số thập phân trong excel

Như vậy các bạn đã biết cách làm tròn số thập phân trong excel rồi, các cách từ đơn giản đến phức tạp. Không quá khó khăn để thực hiện các cách đúng không ạ.

Các bạn muốn giao lưu học hỏi về excel thì tham gia CLB Excel . Word . Powerpoint và Web Kỹ Năng cùng chúng tớ nhé.

 

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay