Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Ứng dụng hàm Vlookup trong kế toán excel và nhân sự như thế nào? Trường sẽ giới thiệu tới các bạn cách vận dụng hàm tìm kiếm vào một số sổ sách báo cáo kế toán excel không thể thiếu được.

   • DÙNG ĐỂ TÌM KIẾM DỮ LIỆU CHO PHIẾU THU – PHIẾU CHI
   • LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH/ BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
   • TÌM TÊN TÀI KHOẢN Ở CÁC SỔ CHI TIẾT, SỔ CÁI TRONG KẾ TOÁN EXCEL
   • HÀM VLOOKUP ĐỂ LẬP BẢNG CHẤM CÔNG, BẢNG LƯƠNG
   • TÌM TÊN NHÀ CUNG CẤP TRONG SỔ THEO DÕI CÔNG NỢ CHI TIẾT
   • VLOOKUP ĐỂ TÌM THÔNG TIN CHO PHIẾU NHẬP KHO – PHIẾU XUẤT KHO

Chi tiết, các bạn tham khảo nội dung bên dưới đây. Trước đó, nếu bạn chưa biết hàm VLOOKUP, tham khảo các nội dung học cần thiết tại:

1. ỨNG DỤNG HÀM VLOOKUP GỌI DỮ LIỆU CHO PHIẾU THU – PHIẾU CHI

Mọi phiếu thu chi đều có mã số Phiếu thu – Phiếu chi.

Các thông tin trong phiếu thu – chi đều được nhập vào sheet data của file kế toán excel.

Như trong bức hình dưới đây, Ta chọn số phiếu chi “PC04/12” ở ô R4. Khi đó mọi thông tin liên quan đến số phiếu chi này đều tự động được hàm vlookup tìm kiếm ở dữ liệu nguồn để điền thông tin vào:

=> Tham khảo mẫu phiếu thu – chi trên excel

Ham vlookup trong ke toan excel 0 Hàm vlookup trong kế toán excel

 

2. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH/ BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Khi lập bảng cân đối kế toán, lấy số dư

Trong kế toán excel hay trong bất kỳ phần mềm kế toán nào, các danh mục (tài khoản, nhà cung cấp, nhân viên,…) là phần không thể thiếu được. Dựa trên thông tin khai báo tại các danh mục này, chúng ta dùng hàm vlookup để tìm kiếm thông tin liên quan để điền vào các sổ, báo cáo,…

Cú pháp hàm tại cột B:

= Vlookup (Số tài khoản, Danh mục tài khoản, STT cột tên tài khoản, 0)

Ham vlookup trong ke toan excel 0

 

3. TÌM TÊN TÀI KHOẢN Ở CÁC SỔ CHI TIẾT, SỔ CÁI TRONG KẾ TOÁN EXCEL

Ứng dụng với sổ kế toán chi tiết

Sổ cái trong kế toán excel nên được thiết kế trên một sheet thay vì nhiều sheet.

Đây là điểm khác biệt với file được nhiều trung tâm đào tạo kế toán excel đang sử dụng để dạy. Họ thường mở mỗi sheet một sổ. Sau đó copy chết giá trị thay vì để công thức linh hoạt – tự động cập nhật khi có thay đổi.

Chính bởi vì tính linh hoạt trong việc để tất cả sổ cái trên cùng 1 sheet. Khi đó ta cần sử dụng hàm vlookup để tìm tên của từng số tài khoản được chọn.

Ham vlookup trong ke toan excel 0

 

4. HÀM VLOOKUP ĐỂ LẬP BẢNG CHẤM CÔNG, BẢNG LƯƠNG

Mỗi công ty đều có một danh sách nhân viên khác nhau với nhiều thông tin đi kèm với từng nhân viên. Trong khi đó, bảng lương chỉ chứa một số thông tin nhất định về nhân viên và còn lại là thông tin về lương, phụ cấp của nhân viên.

Thông tin về ngày công thường được gắn với tên hoặc mã nhân viên.

Do đó trong bảng lương ta sẽ dễ dàng tìm được các thông tin về lương cơ bản, mức phụ cấp, … để tính các phần khác của bảng lương.

Tất cả là nhờ có hàm vlookup – hàm tìm kiếm theo cột

Ham vlookup trong ke toan excel 0

 

5. TÌM TÊN NHÀ CUNG CẤP TRONG SỔ THEO DÕI CÔNG NỢ CHI TIẾT

Ứng dụng trong bảng tổng hợp công nợ, để gọi thông tin khách hàng

Tương tự, như việc sử dụng hàm vlookup để tìm thông tin của từng nhân viên. Trong bảng tổng hợp chi tiết công nợ, cần sử dụng để tìm kiếm: tên nhà cung cấp, có thể thêm địa chỉ, hệ số tín nhiệm, kỳ hạn nợ,…

Ham vlookup trong ke toan excel 0

6. ĐỂ TÌM THÔNG TIN CHO PHIẾU NHẬP KHO – PHIẾU XUẤT KHO

Với phiếu nhập kho – xuất kho

Trong phiếu nhập kho – phiếu xuất kho, ta đều cần phải biết được hàng hóa được nhập từ ai hoặc xuất tới kho nào, chỗ nào. Ta dùng hàm vlookup để tìm các thông tin này từ bảng kê nhập xuất hàng hóa và các danh mục tương ứng.

Ham vlookup trong ke toan excel 0

Trên đây là một số ứng dụng hàm vlookup trong kế toán excel. Trên thực tế, còn nhiều yêu cầu khác cần đến khả năng tìm kiếm thông tin của hàm này mà Trường không thể đề cập hết ngay được.

Rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn độc giả về hòm mail: webkynang.vn@gmail.com để có nhiều trường hợp hơn nữa, gợi ý đến người học.