Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Trong buổi 11, chúng ta sẽ tạo một bản sao từ Mẫu sổ kế toán Excel theo quyết định 15 và dùng công thức để lấy dữ liệu từ Sheet “Phát Sinh” để nhập dữ liệu vào các sổ kế toán của chúng ta:

– Sổ Cái tài khoản.

– Sổ Chi tiết tài khoản.

– Bảng cân đối số phát sinh/ Bảng cân đối tài khoản.

– Bảng tính khấu hao tài sản cố định.

– Bảng tính phân bổ chi phí trả trước.

Hiện nay trên internet có rất nhiều mẫu sổ kế toán Excel, có thể có cả công thức và nghiệp vụ để minh họa, tuy nhiên các mẫu sổ đó được thiết lập cho một doanh nghiệp cụ thể nào đó. Và mỗi một doanh nghiệp thì có một đặc điểm khác nhau về loại hình, qui mô, chính sách kế toán áp dụng và nhiều điểm khác nhau nữa. Do đó để có thể sử dụng được một mẫu sổ kế toán excel trên internet, trước tiên các bạn phải biết cách  một file kế toán excel vận hành như thế nào, dĩ nhiên là mỗi file sẽ có một cách vận dụng công thức khác nhau nhưng khi các bạn nắm được nguyên tắc chung cùng với việc có kiến thức về hàm trong excel thì các bạn sẽ hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng Mẫu sổ kế toán excel đó và tùy chỉnh nó cho phù hợp với doanh nghiệp các bạn đang làm.

Điều đầu tiên các bạn phải nắm được đó là việc xây dựng được hệ thống danh mục thống nhất và đầy đủ cùng với việc hạch toán tất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào một sheet (thường gọi là sheet phát sinh hoặc sheet data) tại đó sẽ thể hiện được toàn bộ nội dung kinh tế của nghiệp vụ:

” Tham khảo sheet Phát sinh ở bài viết: File Kế toán excel có công thức “

– Chứng Từ: Ngày tháng, số hiệu

– Ngày tháng ghi sổ

– Diễn giải nội dung kinh tế

– Tài khoản nợ, tài khoản có

– Số tiền

– Thông tin khác…

Dưới đây là mẫu sổ kế toán excel chúng ta sẽ dùng để tạo lập sổ kế toán excel của chúng ta:

Click để download:

[sociallocker]Mẫu sổ kế toán theo quyết định 15[/sociallocker]