Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

đếm ký tự trong excel ham len cach su dung ham len trong excel 1Hàm LEN – hàm đếm ký tự trong excel. Dùng hàm này khi ta muốn đếm số ký tự có trong một chuỗi text/ một chuỗi văn bản để tính toán hoặc kết hợp với hàm khác. Trong bài này ad sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng hàm LEN.

1. Cú pháp hàm len (hàm đếm ký tự trong excel)

= Len (text)

Text: là một chuỗi text bất kỳ.

Chuỗi text/ văn bản có thể gồm cả chữ, số, ký tự đặc biệt và khoảng trống (dấu cách).

Trên thực tế ta có thể thay chuỗi văn bản (text) bằng địa chỉ ô chứa chuỗi văn bản ta muốn đến số ký tự nhé bạn. Và đây là cách vận dụng phổ biến của hàm len chứ không phải nhập thẳng chuỗi text vào trong hàm len.

Đặc biệt Lưu ý: Khi nhập chuỗi text trực tiếp vào trong hàm đếm số ký tự LEN thì bạn cần phải cho chuỗi văn bản đó nằm trong dấu nháy kép nhé (” “)

2. Ví dụ hàm len (hàm đếm ký tự trong excel)

= Len (“webkynang.vn”) = 12

= Len (“excel.webkynang.vn”) = 18

= Len (“web ky nang . vn”) = 16

 

Bạn có thể thay chuỗi text bằng địa chỉ ô chứa chuỗi text đó. Cụ thể, bạn hãy xem cách sử dụng hàm len với địa chỉ ô trong hình dưới đây.

A1 = webkynang.vn => Tổng số ký tự = 12

Hàm len với địa chỉ ô được hiểu như sau.

Nhập vào ô B1 công thức: = Len (“webkynang.vn”) = Len (A1) = 12

ham len cach su dung ham len trong excel hàm len

3. Một số ứng dụng hay của hàm đếm ký tự trong excel.

3.1. Hàm đếm ký tự – LEN trong kế toán

Trong kế toán, chúng ta có thể sử dụng hàm len để đặt điều kiện cho mã số thuế.

Mã số thuế chỉ có 2 loại là: 10 số và 13 số.

Khi nhập mã số thuế, ta có thể dùng hàm if để loại trừ các trường hợp nhập mã số thuế bị thiếu hoặc thừa số.

= if (or (len (MST) = 10, len (MST) = 13), TRUE, FALSE)

Khi kết hợp với một số công cụ trong excel ta có thể:

  • Chỉ cho phép người dùng nhập 10 hoặc 13 ký tự
  • Khi nhập nhiều hơn hoặc ít hơn số trên sẽ bị cảnh báo và ngăn chặn không cho lưu. Đây là một trong những tính năng rất hay của excel – giống như phần mềm vậy.

=> Xem thêm: Vận dụng hàm len để thêm ký tự vào chuỗi

3.2. Hàm đếm ký tự – LEN trong quản lý hàng hóa

Mỗi mặt hàng đều có một mã hàng riêng và trong báo cáo chi tiết mua bán hàng có một danh sách hàng nghìn lần nhập xuất.

Chúng ta, đôi khi cần sử dụng hàm len để đếm số thứ tự của từng lần mua bán để kiểm tra hoặc thống kê.

 

 

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay