Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm NORMSINV trong excel trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc, Là một trong những hàm thuộc nhóm hàm xác suất. Cú pháp hàm =NORMSINV(probability), …

ĐỊNH NGHĨA HÀM NORMSINV

Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc.

CÚ PHÁP HÀM

=NORMSINV(probability)

Trong đó:  

  • Probability là một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn (bắt buộc phải có)

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu Xác suất không có dạng số, hàm NORMSINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu xác suất <= 0 hoặc xác suất >= 1, NORMSINV trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Độ chính xác của NORMSINV phụ thuộc vào độ chính xác của hàm NORMSDIST.
  • NORMSINV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, tính giá trị nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy chuẩn.

Lời giải

Dựa vào bảng số liệu có sẵn, áp dụng công thức hàm để tính

+ Nhập công thức tại ô D6

 =NORMSINV(D5)

hàm normsinv

+ Kết quả hàm trả về tại ô D6 là 1.4395315

hàm normsinv

+ Để tính được hết giá trị trong bảng, bạn chỉ cần đưa con chuột vào cuối ô , xuất hiện dấu “+ “ rồi kéo thả hết bảng là xong.

+ Trong trường hợp, Probability không phải là số, Hàm sẽ trả về về giá trị lỗi #VALUE! .

hàm normsinv

Như vậy bạn đã biết cách tính giá trị nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc. – hàm NORMSDIST rồi. Nếu bạn muốn sử dụng hàm NORMSDIST thì truy cập tại đây.

Ngoài ra bạn muốn nâng cao trình độ excel của bản thân, bạn có thể tham khảo lớp excel online 1 thầy 1 trò.

Nhóm hàm xác suất:

BETADIST Giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BETAINV Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BINOMDIST Xác suất của những lần thử thành công của phân phối nhị phân.
CHIDIST Xác suất bên phải của phân phối bình phương.

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay