Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm TIME là hàm Chuyển giờ, phút, giây sang định dạng giờ chuẩn, trong khoảng từ 0 đến 23:59:59. Kết quả có thể định dạng về thời gian chuẩn time-code để excel hiểu và làm việc. Về cách thức hoạt động hàm TIME giống với hàm DATE, đều là ghép thông số để trả về thông tin.

Hàm TIME trả về giờ, hàm DATE trả về ngày tháng.

Hàm này dùng rất dễ, việc chuyển thời gian tuân thủ cú pháp xác định trước. Bạn chỉ cần khai báo giờ, phút, giây mỗi số cách nhau dấu phẩy là được.

TÓM LƯỢC HÀM TIME TRONG EXCEL

Hàm TIME là một hàm trả về số theo định dạng giờ, phút, giây. Hàm TIME được ghép bởi các con số riêng lẻ đại diện cho giờ, phút, giây và trả về kết quả.

Hàm TIME có cách hoạt động

MỤC ĐÍCH

Tạo một giá trị từ việc ghép số giờ, số phút, số giây đơn lẻ

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ KẾT QUẢ

Trả về một số từ 0 đến 0.99999999999999999999999…. Giá trị này lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1

CÚ PHÁP

=TIME (hour, minute, second)

Trong đó:

  • Hour: số giờ, nằm trong khoảng số từ 0 đến 23
  • Minute: Số phút, nằm trong khoảng số từ 0 đến 59
  • Second: Số giây, nằm trong khoảng số từ 0 đến 59

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Hàm TIME trả về số giờ dạng số, ở định dạng số sê-ri tạo bởi các thành phần giờ, phút và giây mà bạn chỉ định.
  • Sử dụng nó để tạo thời gian hợp lệ khi bạn có (hoặc có thể cung cấp) các giá trị thành phần này một cách riêng biệt.
  • Khi bạn có thời gian hợp lệ, bạn có thể định dạng bất kỳ cách nào bạn muốn.

VÍ DỤ

=TIME(3,0,0) // 3 giờ

=TIME(0,3,0) // 3 phút

=TIME(0,0,3) // 3 giây

=TIME(8,30,0) // 8,5 giờ

hàm time

LIST HÀM HAY DÙNG CÓ LIÊN QUAN

DATE Trả về các số thể hiện một ngày theo đúng chuẩn time-code
DATEDIF Tính số tháng hay số năm giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn.
DATEVALUE Chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng ngày thành ngày chuẩn time-code
DAY Trả về phần ngày của ngày tháng (từ 1 – 31)
EOMONTH Tìm ngày cuối tháng
MONTH Trả về phần tháng của một giá trị ngày tháng (từ 1 – 12)
NOW Trả về ngày, giờ, phút hiện tại
TODAY Trả về ngày hiện tại
WEEKDAY Trả về thứ trong tuần tương ứng với ngày được cung cấp (từ 1 – 7)
YEAR Lấy năm của 1 ngày
TAI FILE EXCEL