Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Các hàm trong excel 2007 2010 2003, DANH SACH CAC HAM TRONG EXCEL

Danh sách Các hàm trong excel 2007 2010 mà bạn phải biết được hướng dẫn bởi Chuyên gia Excel. Gồm Định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài tập thực hành.

Các bạn click vào tên hàm muốn xem để xem cú pháp hàm, ví dụ có hướng dẫn cách sử dụng và bài tập có lời giải đi kèm.

Lưu ý: Tất cả các hàm dưới đây đều sử dụng được trong excel 2007 2010 2013, nhưng có một số hàm không sử dụng được trong excel 2003. Ad sẽ ghi chú vào những trường hợp không được trong excel 2003.

Có một số hàm Ad chưa kịp cập nhật Link bài viết – Ad sẽ cập nhật dần dần nhé các bạn..

1. Các hàm trong excel – Hàm excel cơ bản:

Nhóm các hàm cơ bản trong excel: từ người mới bắt đầu sử dụng excel tới các cao thủ excel thì các hàm dưới đây là các hàm excel không thể thiếu được.

Đối với người mới bắt đầu sử dụng excel thì thường sử dụng các hàm dưới đây độc lập để thực hiện các phép tính đơn giản.

Đối với những người có trình độ sử dụng excel trung bình trở lên, có thể kết hợp các hàm excel cơ bản này để kết hợp với nhiều hàm excel khác. Khi kết hợp các hàm cơ bản trong excel với nhau, chúng giúp ta tính toán và tìm kiếm theo nhiều điều kiện.
ham sum

Dùng để tính tổng nhiều giá trị

ham count

Dùng để đếm các ô trong 1 vùng có bao nhiêu ô chứa số

ham not

Dùng để đổi True thành False và ngược lại (đang cập nhật)

ham and

Dùng để kiểm tra xem tất cả điều kiện có thỏa mãn hay không và trả về kết quả là True/ False

ham or

Dùng để kiểm tra xem trong các điều kiện có điều kiện nào thỏa mãn hay không.

2. Các hàm trong excel – Hàm excel nâng cao:

– Hàm excel có chức năng tìm kiếm:

ham lookup

Hàm tìm kiếm vector (đang cập nhật)

Ham hlookup

Hàm tìm kiếm theo hàng

ham vlookup

Hàm tìm kiếm theo cột

ham index

Hàm tham chiếu để tìm kiếm giá trị khi biết số thứ tự của giá trị cần tìm (đang cập nhật)

ham offset

Hàm tham chiếu để tìm kiếm giá trị khi biết tọa độ của ô chứa giá trị (đang cập nhật)

– Hàm nếu thì trong excel:

ham if

Hàm Nếu Thì trong excel

ham iferror

Hàm này chỉ dùng được trong excel 2007 2010 2013

– Hàm tính tổng nâng cao trong excel:

ham sumif

Hàm tính tổng thỏa mãn 01 điều kiện trong excel (Excel 2007 2010 2013)

ham sumifs

Hàm sumifs là hàm tính tổng với 02 hoặc nhiều điều kiện trong excel (Excel 2007 2010 2013)

– Hàm thống kê trong excel

ham countif

Dùng để đếm các giá trị trong excel theo điều kiện cho trước

ham countifs

Dùng để đếm giá trị với nhiều điều kiện

ham counta

Hàm đếm các ô không TRỐNG trong 1 vùng dữ liệu

ham countblank

Hàm đếm các ô TRỐNG trong 1 vùng dữ liệu (đang cập nhật)

ham rank

Hàm xếp hạng, thứ tự

ham average

Dùng để tính giá trị trung bình, ví dụ điểm trung bình học kỳ

ham column columns

Hàm dùng để đếm cố cột có trong một vùng hoặc từ cột A tới cột đang muốn tìm số thứ tự

– Hàm xử lý KÝ TỰ trong excel

ham right

Hàm tách lấy 1 hoặc 1 số ký tự tính từ bên phải

ham mid

Hàm tách lấy 1 hoặc 1 số ký tự tính từ một ký tự ở giữa chuỗi văn bản

ham left

Hàm tách lấy 1 hoặc 1 số ký tự tính từ bên trái

ham len

Hàm đếm số ký tự có trong 1 chuỗi văn bản

ham value

Hàm chuyển số ở định dạng text sang dạng số

– Hàm lấy ngày, tháng, năm hoặc tính số ngày, số tháng trong excel

Ham day

Dùng để xác định 1 ngày có số thứ tự bao nhiêu trong 1 tháng (1 tới 31) (đang cập nhật)

ham month

Dùng để xác định xem ngày ta muốn biết thuộc tháng nào (1 tới 12) (đang cập nhật)

ham year

Dùng để tách lấy số năm của ngày được chọn

ham networkdays

Dùng để tính số ngày làm việc trong excel

ham eomonth

Hàm này rất hay, cho phép bạn biết ngày cuối tháng của tháng được chọn là 28, 29, 30 hay 31

– Hàm excel tổng hợp:

ham subtotalHàm subtotal là một hàm đa nhiệm cho phép đếm, tính tổng, … (rất hay đó)
ham concatenateHàm ghép chuỗi trong excel
ham rand random Hàm cho giá trị ngẫu nhiên trong excel (Còn được biết với tên hàm Random)

 3. Các hàm trong excel 2007 2010 2003 – hàm chuyên ngành

– Hàm Tài chính trong excel

ham tai chinh trong excel

– Hàm toán học trong excel

ham toan hoc trong excel

– Hàm kỹ thuật trong excel

ham ky thuat trong excel

– Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

Microsoft Excel cung cấp nhiều hàm dùng cho việc phân tích dữ liệu trong danh sách hay cơ sở dữ liệu. Những hàm này bắt đầu bằng chữ D.

Mỗi hàm đều sử dụng 3 đối số là database, field criteria; những đối số này là các tham chiếu đến các mảng trong bảng tính.

  • database : Là một dãy các ô tạo nên danh sách hay cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu là một danh sách dữ liệu gồm những mẩu tin, và có cột dữ liệu là các trường (field). Dòng đầu tiên trong danh sách luôn chứa tên trường.

  • field : Cho biết cột nào được sử dụng trong hàm. field có thể được cho ở dạng text với tên cột được để trong cặp dấu ngoặc kép (như “Age”, “Yield”…) hay là số đại diện cho vị trí của cột (1, 2, …)

  • criteria : Là một dãy các ô chứa điều kiện. Có thể dùng bất cứ dãy nào cho phần điều kiện này, miễn là dãy đó có ít nhất một tên cột và một ô bên dưới tên cột để làm điều kiện cho hàm (xem thêm bài Một số ví dụ về cách dùng Criteria để nhập điều kiện ở sau đây).

Các hàm thuộc nhóm hàm dữ liệu:

DAVERAGE (database, field, criteria) : Tính trung bình các giá trị trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DCOUNT
(database, field, criteria) : Đếm các ô chứa số liệu trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DCOUNTA
(database, field, criteria) : Đếm các ô “không rỗng” trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DGET
(database, field, criteria) : Trích một giá trị từ một cột của một danh sách hay cơ sở dữ liệu, khớp với điều kiện được chỉ định.

DMAX
(database, field, criteria) : Trả về trị lớn nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DMIN
(database, field, criteria) : Trả về trị nhỏ nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DRODUCT
(database, field, criteria) : Nhân các giá trị trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSTDEV
(database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSTDEVP
(database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập hợp theo toàn thể các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSUM
(database, field, criteria) : Cộng các số trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DVAR
(database, field, criteria) : Ước lượng sự biến thiên của một tập hợp dựa trên một mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DVARP
(database, field, criteria) : Tính toán sự biến thiên của một tập hợp dựa trên toàn thể tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

GETPIVOTDATA
(data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,…) : Trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable. Có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó.

4. Các hàm trong excel 2007 2010 2003 – Hàm excel dùng VBA

Ngoài việc sử dụng các hàm có sẵn trong excel. Các bạn có thể tự tạo cho mình những hàm excel nâng cao dùng VBA.

Ad sẽ cập nhật code cho các bạn sử dụng trong ngày hôm sau nhé.

Tiêu biểu trong việc dùng VBA để viết các hàm trong excel là hàm đổi số thành chữ

[sociallocker id=”515″]- CODE Hàm đổi số thành chữ trong excel

Pass giải nén: webkynang.vn

[/sociallocker]

 

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay