Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

PHÁT HÀNH KHÓA HỌC EXCEL ONLINE

Webkynang đang trong quá trình phát hành giao diện Website mới.

Cùng với đó là +10 khóa học Excel webkynang online miễn phí.

ĐẾM NGƯỢC

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

DANH SÁCH HÀM EXCEL

Dưới đây là danh sách các hàm bạn nên học và các kiến thức Excel hữu ích khác

Sơ đồ bài học excel gồm các kiến thức excel cơ bản đến nâng cao cho người đi làm. Trên Excel.webkynang.vn có rất nhiều bài viết với nội dung hữu ích nhưng mọi người lại không biết bắt đầu từ đâu và tìm như thế nào.

Hàm excel cơ bản Hàm Excel nâng cao Pivot table Chuyên đề excel Video khóa học FREE Sort / Filter
Định dạng Bài tập excel  Fix lỗi excel      

Email Hỗ trợ: Webkynang.vn@gmail.com hoặc Hotline: 038 997 8430

Hàm excel cơ bản

Chèn ảnh cố định vào ô trong excel

 

         
AND VALUE ROW UPPER MAX
OR LEFT ROWS LOW MIN
COUNT RIGHT ROUND PROPER YEAR
COUNTA MID ROUNDUP INT MONTH
COUNTBLANK LEN ROUNDDOWN MOD DAY
 SUM       DATE

 

Hàm excel nâng cao

joystick

 

         
SUM VLOOKUP COUNTIF SMALL NETWORKDAY
SUMIF VLOOKUP 2 ĐIỀU KIỆN COUNTIFS LARGE EOMONTH
SUMIFS HLOOKUP TYPE RANK WEEKDAY
SUMPRODUCT INDEX OFFSET IF DATEIF
SUBTOTAL MATCH CHOOSE IFERROR RANDOM
  FILTER    ISNA  

 

Pivot table  Pivot table   Chart Cơ bản  Line chart  
 excel cho nhân sự
 Pivot 2010   Column Chart Pie Chart GetPivotdata
 Slicer        
           

 

           
SORT/FILTER
  SORT 2007-2010  FILTER AUTOFILTER    
SORT 2013   VIDEO SORT  ADVANCED FILTER    
           

 

Fix lỗi excel  # N/A        
 star #VALUE   MACRO KHÔNG CHẠY    
 #DIV/0   FILE .CHM KHÔNG CHẠY  
         

 

Chuyên đề excel          
 Excel Báo cáo tài chính EXCEL DOANH NGHIỆP   NHÂN SỰ THÁNG 5 THÁNG 9
ECXEL CÁ NHÂN   SỔ SÁCH KT THÁNG 6 THÁNG 10
      BCTC THÁNG 7 THÁNG 11
      KẾ TOÁN VIÊN THÁNG 8 THÁNG 12

 

Bài tập excel Bài tập Vlookup  Bài tập IF  Bài tập SumiF Left/right/mid  
  Vlookup + left/right Bài tập Countif Bài tập SumiS    
Vlookup + if + match Bài tập CountifS      
   Hlookup + left/right     Xếp hạng học sinh  
   30 + bài tập tổng hợp     Tính điểm trung bình